Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Fundusze na wkład własny

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego mając na względzie dostępność projektów ukierunkowanych na realizację cennych lokalnych inicjatyw oraz powszechny brak środków wśród organizacji na wkłady własne do programów, podjął decyzję o utworzeniu tzw. Funduszu Wkładu Własnego. Realizacja tego Konkursu zapewnia rozwój naszych organizacji oraz jest narzędziem pomnażania przekazanych środków na przedsięwzięcia społeczne służące całej Sądecczyźnie. Dzięki tej formie współpracy powiatu z organizacjami, ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza z Unii Europejskiej mogą trafiać środki finansowe na realizację programów ważnych i potrzebnych mieszkańcom powiatu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz służących realizacji priorytetowych zadań publicznych - w załączeniu.

Pliki do pobrania