Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Aktualny konkurs ofert
Aktualny konkurs ofert

Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017.  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom...

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dnia 23 lutego br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na 2017 rok. Szczegóły w poszczególnych obszarach konkursowych zawierają załączniki. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 11 Regulaminu określającego zasady przyznawania...

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia...

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Aktualne konkursy ofert
Aktualne konkursy ofert

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizację w roku 2016 wspiera Powiat Nowosądecki w treści artykułu.  

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2016 rok
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 rok