Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie nieodpłatnego poradnictwa...
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie nieodpłatnego poradnictwa...

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 30 listopada br. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy...

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 30 listopada 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 30 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 30  listopada br. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z cyklu "KochamSądeckie - Edycja 2018". Szczegóły w załączeniu.

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,      Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24...

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,      Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24...

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,      Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 7 listopada 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 7 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 7  listopada br. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z cyklu "Obywatelskie Sądeckie - Edycja 2018". Szczegóły w załączeniu.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu  31 października br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia dwóch otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma – pakiet badań profilaktycznych”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań profilaktycznych: - morfologia, - OB, - glukoza, - lipidogram, - TSH, - kreatynina. Na realizację...

Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań: - badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego, - badanie witaminy D3 metaboli 25(OH). Na realizację zadania w...

Informacja nt. wyczerpania się środków finansowych  w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Informacja nt. wyczerpania się środków finansowych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018

Wyczerpanie się środków finansowych nastąpiło w następujących otwartych konkursach ofert: „Zdrowe SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018, „Srebrne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018, „Regionalne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 12 września 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacja dla Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina” na zadanie pn. „Czarni Górale Aktywnie Dla Niepodległej – Małej i Wielkiej Ojczyzny”.   Szczegóły z załączniku

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 18 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 12 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 21 czerwca 2018 r.