Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Edukacji RPN

21.05.2018 r.

W poniedziałek 21 maja 2018 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie się z planem naboru do szkół na rok 2018/2019.
4. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w roku 2018 oraz planów na 2019 rok.
5. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu Nowosądeckiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.