Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

15.06.2018 r.

W piątek 15 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu   

Ul. Mickiewicza 33;   33-340 Stary Sącz odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Wizyta w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu
  5. Zamknięcie posiedzenia.