Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

15.06.2018 r.

W piątek 15 czerwca 2018 roku o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  4. Ocena wykonania budżetu za 2017 r., w zakresie infrastruktury.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.