Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

23.05.2018 r.

W środę 23 maja 2018 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia
i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie się z informacjami na temat przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.
4. Zapoznanie się z informacjami na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu.
5. Zapoznanie się z informacją uzupełniającą do informacji na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r. oraz pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.