Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN

23.05.2018 r.

W środę 23 maja 2018 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu
z działalności Inspekcji za 2017 rok oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania i sposobu finansowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
5. Informacja na temat podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki oraz stomatologii na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.