Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN

13.06.2018 r.

W środę 13 czerwca 2018 roku o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Informacja na temat programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
  5. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.